Dijital Medya Dijital Pazarlama Dijital Reklam Haberler Teknoloji

Dijital dönüşüm istatistikleri: Yönetim kurulları dijital yetkinlikte sınıfta kaldı

Üst düzey yöneticilerde dijital dönüşüm: Yönetim kurulları dijital yetkinlikte sınıfta kaldı… Türkiye’de genç nesil arkadaşlar en çok yöneticilerine ve üst yönetime dertlerini anlatamamakta sıkıntı yaşıyorlar. Hele de bizim gibi aile şirketlerinin sayısının yüksek olduğu bir yerde bu daha dü büyük bir dert oluyor. İşte dünyadan örneklerle yönetim kurullarında dijital dönüşüm yetkinliği rakamları…

Yönetim kurulları dijitalleşme için yetersiz – 

Üst düzey yöneticilerde dijital dönüşüm istatistikleri: Yönetim kurulları dijital yetkinlikte sınıfta kaldı

İnsan kaynakları firması Amrop, Avrupa ve Amerika’daki 11 ülkede bulunan halka açık en büyük 110 şirketin yönetim kurullarının dijital yetkinliklerini ve 1280 bağımsız yönetim kurulu üyesinin profesyonel tecrübelerini inceleyen bir araştırma yaptı.

Hürriyet’in haberine göre araştırma sonucunda yönetim kurullarının dijital dönüşüm ile başa çıkmak için gereken kilit yetkinliklere henüz sahip olmadığı ortaya çıktı.

Üst düzey yöneticilerde dijital dönüşüm istatistikleri:

Amrop Teknoloji ve Medya Grubu’nun Global Lideri Niels Bentzen’a göre yönetim kurullarında dijital temsiliyet henüz başlangıç aşamasında ancak önümüzdeki 3 yıl içinde önemli bir artış olması öngörülüyor. Yönetim kurulu yapıları değişmek zorunda ve bu da yeni, farklı profillerin yönetim kurullarına entegre edilmesi anlamına geliyor. Araştırmadan çıkan temel bulgular şöyle özetlendi:

Yönetim kurulları dijital yetkinlikte sınıfta kaldı

– Teknoloji şirketlerinde yönetim kurulu üyelerinin yüzde 36’sı dijital yetkinliklere sahip. Finlandiya bu anlamda en yüksek orana sahipken, en düşük oran Fransa’da. ABD ise üçüncü en düşük ülke. ‘İcrada görevli yönetim kurulu üyeleri’ teknoloji / dijital yetkinlik havuzunun yüzde 23’ünü temsil ediyor.

– Teknoloji alanında faaliyet göstermeyen şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yüzde 5’i dijital yetkinliklere sahip. Danimarka’da bu oran yüzde 2 ile en düşük, İspanyayüzde 8 ile en yüksek seviyede.

– Dijitalleşmenin hayati olduğu sektörler yetersiz donanıma sahipler. Tüketim malları ve perakende (yüzde 5), finansal hizmetler (yüzde 4) ve sağlık hizmetleri (yüzde 7) sektörlerindeki yönetim kurullarında dijital profillerin çok düşük.

– Finansal yetkinlikler, dijital yetkinliklere kıyasla üç kat daha yaygın. Finansal hizmetler sektörünün dışındaki, yönetim kurulu üyelerinin yüzde 16’sı finansal yetkinliklere sahip

– Listedeki 110 şirketin sadece dördünde resmi bir teknoloji ya da dijital komite var.

Amrop’un yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler ise şu sonuçları ortaya çıkardı

– Yönetim kurulları için çevrimiçi güvenlik öncelik taşıyor, fakat bunun tam olarak ne anlama geldiği konusunda anlayış eksikliği var. Güvenlik ihlalleri bilgi teknolojisi (BT) altyapısına, kurum finansallarına ve şirketin saygınlığına zarar verirken bulut bilişim, veri birleştirme, mobil teknoloji ve sosyal medya alanlarında hızlı yenilikler gerçekleşiyor.

– Dijital değişim genellikle BT ve/veya finans tarafından aşağıdan yukarıya şeklinde yapılıyor. Oysa, yönetim kurulunun stratejileri, tepe yönetimi ve operasyonları birbirine bağlayarak bu değişime liderlik etmesi gerekiyor.

– Şirketler finansal kaynaklarını bir taraftan dijital güvenliğe, diğer taraftan hizmet inovasyonuna uzanan farklı alanlara yönlendiriyor. Performans optimizasyonu ve geliştirilmiş veri toplama/işleme bu alandaki en güncel başlık.

Yazar hakkında

mm

Agah Alptekin

Sosyal Medya Uzmanı, Blogger

Yorum Yaz